گزارش تصويرى از كنسرت رضا يزدانى براى اولين بار در ونكوور كانادا

گزارش تصويرى از كنسرت رضا يزدانى براى اولين بار در ونكوور كانادا

تمام بليط هاى كنسرت رضا يزدانى در ونكوور و در ادامه تور كانادا Sold Out شد! قبل از اين، كنسرت هاى رضا يزدانى براى اولين بار در تورنتو و مونتريال نيز با استقبال فوق العاده اى روبرو شدند و هر دو برنامه Sold Out شده بودند!

با تشكر از حمايت بى نظير و فوق العاده
شما عزيزان و هواداران در ونكوور، تورنتو و مونتريال 

اطلاعات بيشتر درباره زمان و محل برنامه ها در كانادا
و تهيه  بليط در www.iranian.film
تلفن تماس در ونكوور: 604.442.4241
تلفن تماس در مونتريال: 438.497.1793
تلفن تماس درتورنتو: 905.499.2942

1.6.2017
 

Add comment