محمد رحمانیان پس از سالها دوباره در ونکوور نمایش به روی صحنه میبرد

محمد رحمانیان پس از سالها دوباره در ونکوور نمایش به روی صحنه میبرد
نام این نمایش ونکووریها ست که توسط گروه نوپای تاتری به علاوه ی برخی از شاگردان قبلی او در ونکوور به تهیه کنندگی شرکت آریا پرسیس به روی صحنه میرود.

26.4.2017
 

Add comment