آخرين آمار فروش فيلم هاى در حال اكران

آخرين آمار فروش فيلم هاى در حال اكران

“نهنگ عنبر ۲ ” / ٦٥ روز/ ١٨ میلیارد و ٤٠٠ ميليون تومان

” اكسيدان ” / ٢٤ روز / ٣ ميليارد و ٦٠٠ ميليون تومان

” رگ خواب ” / ٢٧ روز / ٢ ميليارد و ٥٥٠ ميليون تومان

” زير سقف دودى ” / ٢٧ روز / ٢ ميليارد تومان

” برادرم خسرو ” / ٦٨ روز/ ١ ميليارد و ٩٨٠ میلیون تومان

” مادر قلب اتمى ” / ٤٤ روز / ١ ميليارد و ٥٠٠ ميليون تومان

” ویلایی ‌ها ” / ٦٥ روز/ ١ ميليارد و ١٣٠ ميليون تومان

” كارگر ساده نيازمنديم ” / ٩ روز / ١٥٠ ميليون تومان

آمار فروش مربوط به مجموع تهران و شهرستان است.

اطلاعات بيشتر درباره زمان و محل برنامه ها در كانادا
و تهيه بليط در www.iranian.film
تلفن تماس در ونكوور: 604.442.4241
تلفن تماس درتورنتو: 905.499.2942

Telegram Channel: Aria Persys
Telegram Group: Vancouver Iranian Film
Youtube: Aria Persys Film Production
FB Page: Vancouver Iranian Film
FB Group: Iranian Film (سینمای ایران در کانادا)

16.7.2017
 

Comments are closed.