آخرين آمار فروش فيلم هاى در حال اكران

آخرين آمار فروش فيلم هاى در حال اكران

“نهنگ عنبر ۲ ” / ٧٩ روز/ ١٩ میلیارد و ٨٠٠ ميليون تومان

” اكسيدان ” / ٣٨ روز / ٥ ميليارد و ٦٠٠ ميليون تومان

” رگ خواب ” / ٤١ روز / ٣ ميليارد و ٣٠٠ ميليون تومان

” ساعت پنج عصر ” / ٦ روز / ٢ ميليارد و ٤٠٠ ميليون تومان

” زير سقف دودى ” / ٤١ روز / ٢ ميليارد و ٣٠٠ ميليون تومان

” برادرم خسرو ” / ٨٢ روز/ ٢ ميليارد و ١٠٠ میلیون تومان

” كارگر ساده نيازمنديم ” / ٢٣ روز / ٣٧٠ ميليون تومان

” پا تو كفش من نكن ” / ٢ روز / ٣٠ ميليون تومان

آمار فروش مربوط به مجموع تهران و شهرستان است .

اطلاعات بيشتر درباره زمان و محل برنامه ها در كانادا
و تهيه بليط در www.iranian.film
تلفن تماس در ونكوور: 604.442.4241
تلفن تماس درتورنتو: 905.499.2942

صفحه اينستاگرام آريا پرسيس:
https://www.instagram.com/ariapersys
كانال تلگرام آريا پرسيس:
https://t.me/ariapersys
گروه تلگرام ونكوور ايرانين فيلم:
https://t.me/vancouveriranianfilm
صفحه فيسبوك ونكوور ايرانين فيلم:
https://www.facebook.com/vancouverif
گروه فيسبوك سينماى ايران در كانادا:
https://www.facebook.com/groups/915233395232705
كانال يوتيوب آريا پرسيس:
https://www.youtube.com/channel/UCouD187-Ip3SoXQSv843hvg

29.7.2017
 

Comments are closed.